Er wordt veel gesproken over een circulaire economie, zeker nu de Nederlandse overheid

en de EU met de Green Deal, inzet op deze nieuwe kijk op producten produceren en consumeren.

En dat heeft een reden…..

Langer gebruik van producten: 

= minder nieuwe producten 

= minder nieuwe grondstoffen 

= minder impact op het milieu 

= minder CO2 uitstoot en minder verspilling!

Een circulaire werkwijze is een belangrijk onderdeel om maatschappelijke uitdagingen op te lossen zoals klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, milieuvervuiling en zeer actueel, leveringsrisico. Nu al ervaren veel modebedrijven vertragingen of prijsverhogingen door schaarste van grondstoffen en daar lijkt voorlopig nog geen einde aan te komen.

Helaas laten verschillende rapporten zien dat de overgang naar een circulaire economie nog niet snel genoeg gaat. We opereren voornamelijk nog volgens een lineaire werkwijze.

We nemen nieuwe grondstoffen -TAKE- maken steeds weer nieuwe producten - MAKE en gooien de afgedankte producten weg -WASTE 

Datis ook best begrijpelijk omdat we niet opgeleid zijn om circulair te werken.

Op dit moment wordt de focus vooral gelegd op het gebruiken van gerecyclede petflessen als grondstof voor textiele producten. Dat is een stap maar een circulaire werkwijze is zoveel meer dan dat.

Het betekent een andere kijk op het ontwerpproces, het sourcen van grondstoffen en fabrikanten, bouwen van nieuwe productieketens, de manier waarop we producten aanbieden aan de consument, het gebruik en hergebruik, repareren of delen, en meer…

Om dit voor elkaar te krijgen zijn lange termijn samenwerkingen tussen alle spelers in de waardeketen, ook met de consument, essentieel. Daarvoor is transparantie en vertrouwen nodig.

Kortom een circulaire werkwijze is geheel anders dan dat we gewend zijn. Vaak ontbreekt de juiste kennis bij de designer, productontwikkelaar en inkoper om hiermee aan de slag te gaan. Daarom is het van belang dat we kennis delen en werknemers de mogelijkheid geven om zich op te leiden.

Iedereen wil toch onderdeel zijn van de oplossing richting een duurzame toekomst?

Een circulaire economie biedt ook vele kansen denk aan nieuwe markten, producten, minder afhankelijkheid van ketens verweg en nieuwe verdienmodellen.

Joan den Exter geeft samen met haar collega Edwin van de Brand de Masterclass Circulaire Fashion & Textiel waarin je op een dag uitgebreide kennis krijgt over dit onderwerp en de handvattenom de juiste start te kunnen maken.

Kijk wanneer de volgende Masterclass gepland staat of lees hoe zij jouw bedrijf verder kan helpen in de transitie naar een schone, eerlijke, circulaire en veerkrachtige mode-industrie.

https://www.joandenexter.nl